جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرقص مهتاب


ترانه سرا: فرزام فیض
گروه پارت

شب بی‌خوابیه امشب ،آسمون آبیه امشب
دل پر از زمزمه عشق ،پر بی‌تابیه امشب
آره امشب شب شاد ،شب شب عروس و دوماده
آسمون پر از ستارست ،آره شب شب مراده
همه عاشقا خبردار دلای شکسته بیدار
آسمون شادی آورده رسیده مژده دیدار
دختر عزیز بابا امشب این عروس نازه
اون پسر بچه شیطون شادوماد شادی سازه
شاد شاد شاخه شمشاد ،عروسم مثال دوماد
قربون خدا برم من که رسوند ماه و به مهتاب