جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهردپا


خواننده: گوگوش

ردپا از آلبوم: بوی دیروز