جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهراه بیفت


شاهرخ

میدونی موندن تو دیگه ارزش نداره
گل پژمرده نیاز به نوازش نداره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
گلای گلدونت هیچ کسی آب نمیده
شبا مهتاب چشات وعدهء خواب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
حالا هر وقت میبوسم لبای سرخ تورو
بوسه هات مثل قدیم طعم عناب نمیده
خورشید ازاون روزی که لب گلهاتو سوزوند
آبپاش ابرا دیگه گلاتو آب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
برای این دل من سخت تنها بمونه
حالا که رفتیو دل قصهء غم می خونه
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
حالا هر وقت میبوسم لبای سرخ تورو
بوسه هات مثل قدیم طعم عناب نمیده
خورشید ازاون روزی که لب گلهاتو سوزوند
آبپاش ابرا دیگه گلاتو آب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره
راه بیوفت که خیلی دیره تو دلم شادی اسیره