جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه گل وا نمیشه


خواننده: گوگوش

می دونم که عاقبت دل من تنها می شه
اشک من دونه دونه
جمع می شه ، دریا می شه
اشک من دونه دونه
جمع می شه ، دریا می شه
غم دنیا ، تو دلم زد جوونه
از چشام اشک می ریزه دونه دونه
دیگه لب هام به خنده وا نمی شه
دیگه گل رو شاخه ها وا نمی شه
می خوام نزدیک سحر ، سینه ام رو پاره کنم
دلم رو در بیارم ، غمش رو چاره کنم
می دونم این دل من ، دوباره تنها می شه
تا که اشکم نریزه ، این دلم وا نمی شه
غم دنیا ، تو دلم زد جوونه
از چشام اشک می ریزه دونه دونه
دیگه لب هام به خنده وا نمی شه
دیگه گل رو شاخه ها وا نمی شه
می خوام نزدیک سحر ، سینه ام رو پاره کنم
دلم رو در بیارم ، غمش رو چاره کنم
می دونم این دل من ، دوباره تنها می شه
تا که اشکم نریزه ، این دلم وا نمی شه