جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه خیلی دیره


فتانه

میگفتی مهربونی
کنار من میمونی
فقط تویی تو دنیا که با من هم زبونی
میگفتی عاشقونه به من تو دل سپردی
تو آبروی عشق با این دروغا بردی
برو عشق حلال جای دیگه حروم کن
دروغ نگو دوباره دیگه بسه تموم کن
برو عشق حلال جای دیگه حروم کن
دروغ نگو دوباره دیگه بسه تموم کن

رو شده دستت همه جا
دروغ میگی باز به خدا
فردا بازم یادت میره
دلم شکستی بی صدا
آخرشه.آخرشه.دیگه خیلی دیره
اگه یه روز بخوای بری نفسم میگیری

میگفتی مهربونی
کنار من میمونی
فقط تویی تو دنیا که با من هم زبونی
میگفتی عاشقونه به من تو دل سپردی
تو آبروی عشق با این دروغا بردی
برو عشق حلال جای دیگه حروم کن
دروغ نگو دوباره دیگه بسه تموم کن
برو عشق حلال جای دیگه حروم کن
دروغ نگو دوباره دیگه بسه تموم کن

رو شده دستت همه جا
دروغ میگی باز به خدا
فردا بازم یادت میره
دلم شکستی بی صدا
آخرشه.آخرشه.دیگه خیلی دیره
اگه یه روز بخوای بری نفسم میگیری.