جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیگه بسه دل من


رامش

ای خدا تو این جوونی
زندگی با من به جنگه
دنیای به این بزرگی
برای من تنگه تنگه
می دونم می دونم
تو دلم غم موندگاره
چه کنم چه کنم
این گناه روزگاره

کِی میشه دل سر و سامون بگیره؟
عشق مرده تو دلم جون بگیره
دل میگه اون بر میگرده میدونم
میمونم چشم انتظارش می مونم
دل غمگین دل رسوا دل بی حاصل من
تنها موندم تو جوونی دیگه بسه دل من

کِی میشه دل سر و سامون بگیره؟
عشق مرده تو دلم جون بگیره
دل میگه اون بر میگرده میدونم
میمونم چشم انتظارش می مونم
دل غمگین دل رسوا دل بی حاصل من
تنها موندم تو جوونی دیگه بسه دل من