جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوانه من


فریدون فروغی

خواهم تو شوی
محبوب دلم
چون نرگس من
دیوانه من
رویت رخ من
سویت ره من
هستی چو بهشت
کاشانه من
پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من

پروانه من
پروانه من
بی تو چه کنم
مستانه من
اوای تو شد
هم نغمه من
ای لاله من
بردی دل من

دیوانه من از آلبوم: بوی دیروز ۶


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-03-28 15:48:06


دیوانه من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-05-07 20:03:18


دیوانه من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-11-08 01:45:05