جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدیوار


امیر آرام

یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیواره
بین خواستن تا رسیدن
یه دیواره چه سخته
چه سخته تورو خواستن اما نرسیدن
یه جواب از تو شنیدن
پر کشیدن
از تنت بالا پریدن
تا یه حرفی از لبای تو شنیدن
تورو دیدن
عکسی از چشات کشیدن
با خیالم طعم بوستو چشیدن
یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیوار
من عاشقم من عاشقمعاشق با تو بودنمعاشق اون نگاه تو از تو یه حرف شنیدنم
بالا بلند
سرو قشنگ
تویی همه وجود من
چون پیچکی بر من بپیچ تا جون بگیری از تنم
پر کشیدن
از تنت بالا پریدن
تا یه حرفی از لبای تو شنیدن
تورو دیدن
عکسی از چشات کشیدن
با خیالم طعم بوستو چشیدن
یه دیواره یه دیواره یه دیواره یه دیوار
من عاشقم من عاشقم عاشق با تو بودنم عاشق اون نگاه تو از تو یه حرف شنیدنم
بالا بلند
سرو قشنگ
تویی همه وجود من
چون پیچکی بر من بپیچ تا جون بگیری از تنم
یه دیواره یه دیواره
یه دیواره یه دیواره
یه دیواره