جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو پرنده


ترانه سرا: پرویز صبری
حامی

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

هر دو لیلی هر دو مجنون
هر دو شیدا هر دو مفتون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

هر دو لیلی هر دو مجنون
هر دو شیدا هر دو مفتون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون
میروند از سر بگیرن
زندگی رو از دل و جون

دو پرنده دو کبوتر
یار و همسر دوتا همدم
دو جوون از نسل دریا
مهربون و عاشق هم

یکیشون از یاس و شبنم
پر احساس پر از راز
یکی از جنس شقایق
پره از عشق زندگی ساز

دو پرنده از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-06 18:59:46


دو پرنده از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2010-11-07 03:32:48


دو پرنده از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-20 21:11:21


دو پرنده ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-11-10 17:45:27