جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو صدائی


پوران

شب میای سر شب میای دم صبح میای . میای بخوابم
دم به دم پرپر کنی 100 باغ گل از رختخوابم
قربون اون تن نما گلشن نما پیراهن تو
بوی جان آرد به من هر شب نسیم از گلشن تو
کاشکی چون برگه نیلوفر بشممن. باسر انگشت پات پر پربشم من
قهر مکن با من غمگین و خسته(2)
دلم از شیشه بوده شکسته (2)
اگر تو هم ترکم کنی مجنون میشم من
ز دوریت دیونه و دلخون میشم من
شب میای سر شب میای دم صبح میای . میای بخوابم
دم به دم پرپر کنی 100 باغ گل از رختخوابم
قربون اون تن نما گلشن نما پیراهن تو
بوی جان آرد به من هر شب نسیم از گلشن تو