جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدو تا احساس


مهدی مقدم

وقتی بین دو تا احساس / درگیر یه انتخابم
وقتی واسه ی سوالم / فقط فکر یه جوابم
شب دوباره توی کابوس / درگیر یه اشتباهم
می گذرم از هر چی راهه / دنباله یه سر پناهم
بدون که من یه غریبم / بدون که بی تو غریبم
بدون تو یه غریبم / که فقط به تو رسیدم
بدون که من یه غریبم / که فقط به تو رسیدم
گم شدم توی خیالم / اما باز تو رو دیدم
آره تو معجزه بودی / وقتی که به من رسیدی
مگه تو غریبه بودی / که حال منو ندیدی