جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدونه دونه دونه


خواننده: روانبخش

دونه دونه زلفاتو پریشونش کن
ریزه ریزه چشماتو غزلخونش کن
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه
چشماتو با قهر او‌ غضب جور نکن
لب‌ها تو از بوسه ی من دور نکن
چشمای تو نصف جهونه
نقش و‌ نگار اصفهونه
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه
شونه تو زلف تو حیرون شده
هرچی‌ دله اون زیرا پنهون شده
اگه که من هرچی‌ میگم ناز کنی‌
ناز کنی‌ او‌ قصه غم ساز کنی‌
من میدونم و‌ جام شراب چشمات
من میدونم و‌ سرخی روی لبهات
دونه دونه زلفاتو پریشونش کن
ریزه ریزه چشماتو غزلخونش کن
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه
دونه دونه دونه غم نمی‌‌مونه