جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوست دارم


آهنگساز: ژاکلین
ترانه سرا: ژاکلین
خواننده: شهره

خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
ای کاش من نمی گفتم منو ترکم کن امشب
نمی رفتی نمی مو ندم تو دست آتیش و تب
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد (2)

کاشکی من نمی دیدم که رفتی از کنارم
کسی که عاشقش بودم دیگه حالا ندارم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد(2)

به تو گفتم که سرد عشق تو مثل زمستو نه
منو با غم رها کردی با این چشما که گر یو نه
می گفتی بیا سر کن فراموش کن بدی هارو
آخه شیطون نمی تو نه ببینه بودن ما رو
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد(2)

ای کاش من نمی گفتم منو ترکم کن امشب
نمی رفتی نمی مو ندم تو دست آتیش و تب
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد (2)

کاشکی من نمی دیدم که رفتی از کنارم
کسی که عاشقش بودم دیگه حالا ندارم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
دوست دارم هنوز ای داد بی داد
خودم کردم که لعنت بر خودم باد
تو رفتی یک شبو من رفتم از یاد