جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوست دارم


خواننده: ابی

دنیا رو من می بینم ،توی چشای خسته ات
سایهء غم نشسته
روی لبای بسته ات روی لبای بسته ات
قفل سکوت بشکن ،دنیای ما قشنگه
دنیای پاک عاشق
آسمونش یه رنگه آسمونش یه رنگه
قلب من از تو روشنه ،برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم ،هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
دوست دارم دوست دارم ،تو زندگی تورو دارم
دوست دارم دوست دارم ،تو زندگی تورو دارم
تو خلوت یه کوهی ،غروب چشمه ساری
یه آهوی نجیبی ،پرندهء بهاری پرندهء بهاری
تنت مثه کویره ،کویر گرمو خاکی
تو تشنه ای ولیکن
همیشه خوبو پاکی همیشه خوبو پاکی
قلب من از تو روشنه ،برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم ،هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
دوست دارم دوست دارم ،تو زندگی تورو دارم
دوست دارم دوست دارم ،تو زندگی تورو دارم