جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوست دارم یه عالمه


فتانه

رفتی تو از کنارم دل منو چرا شکستی
زنجیر عشقمونو با دست خود گسستی
با دست خود گسستی
طنین اون صدای تو
طنین اون صدای تو هرجا میرم تو گوشمه
عشق تو و خیال تو دشمن عقل و هوشمه
هرچی بگم از عاشقیت بازم کمه بازم کمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
از دفتر خاطره هات اسم منو قلم نزن
اسم منو قلم نزن
از دفتر خاطره هات اسم منو قلم نزن
اسم منو قلم نزن
روز منو سیاه نکن زندگیمو به هم نزن
زندگیمو به هم نزن
به روی شیشه دلم رنگ سیاه غم نزن
رنگ سیاه غم نزن
هرچی بگم از خوبیات بازم کمه بازم کمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دلم می خواد که هردومون همدیگه رو صدا کنیم
باهم بریم رو آسمون کلبه عشق بنا کنیم
حساب زندگیمونو از مردمون جدا کنیم
از مردمون جدا کنیم
هرچی بگم از عاشقیت بازم کمه بازم کمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه
دوست دارم یه عالمه دوست دارم یه عالمه