جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوئل


مهدی مقدم

قلب منی عزیز من دوست دارم یه عالمه هر چی به پات گل بریزم باز میدونم خیلی کمه روز و شبم بدون تو می گزره اما خیلی سخت نا ندارم بی تو باشم بیا بمون کنار منکنار منتو عشق منی تو جون منی فرشته نجات من امید من قرار من بیا تو باز کنار منعشق منی عزیزمنبخوای نخوای مال منیکاش که روز از راه برسه از این و اون دل بکنی بزار که عطر نفسات پر کنهقلب خونه رو می خوام که عاشق بمیرمحتی اگه بگی بروتو عشق منی تو جون منی فرشته نجات من امید من قرار من بیا تو باز کنار من