جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیا


طوفان

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش
ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش
چشما اشک آلود رو لب ها خنده
میکشه ما رو غم آینده آه آینده
دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم
دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم
بار غم سنگینه دلامون غمگینه
از تو یک محبت برامون تسکینه