جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیای رنگی


مرتضی

کی بود اونکه تا رسید
گل ازگل دل شکفت
با یک کلام ساده
یه عالمه قصه گفت
یه کهکشون ستاره
تو نیلیه چشاش بود
لهن پرنده های چاوشی
توصداش بود
لهن پرنده های چاوشی
تو صداش بود
بیا بیا بگو کی بودش
خیلی ساده دلمو ربوده
خیلی ساده دلمو ربوده
کی بود اونکه تا رسید
گل ازگل دل شکفت
با یک کلام ساده
یه عالمه قصه گفت
یه کهکشون ستاره
تو نیلیه چشاش بود
لهن پرنده های چاوشی
توصداش بود
لهن پرنده های چاوشی
تو صداش بود
بیا بیا بگو کی بودش
خیلی ساده دلمو ربوده
خیلی ساده دلمو ربوده