جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل


شهره

پنجره ای به روی این خرابه دل وا نمیشه
رو سقف آسمون دل آفتابی پیدا نمیشه
رفتن و مردن گل یاس و مریم و اقاقیا
خزون نشست تو باغ دل بهاری پیدا نمیشه
کی میشه وقت رفتنم سر برسه
رها بشم غصه به گردم نرسه
کی میشه وقت رفتنم سر برسه
رها بشم غصه به گردم نرسه
هر دلی عالمی داره
قصه و ماتمی داره
اشک اگه با خنده بیاد
گریه چه عالمی داره
دلم میخواد راهی بشم بهارو من بیارم
دست ببرم تو ابر و مه خورشیدو در بیارم
کوه بشم و رو قلب هر چی سنگه پا بذارم
خنده بشم رو لب غم گریشو در بیارم
کی میشه وقت رفتنم سر برسه
رها بشم غصه به گردم نرسه
کی میشه وقت رفتنم سر برسه
رها بشم غصه به گردم نرسه
قلب مثه سنگ واسه چی
حرف پر از رنگ واسه چی
تموم ما باید بریم
دروغ و نیرنگ واسه چی