جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل نگرون


ترانه سرا: ژاکلین
شهره

دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دل نگرون نگرون
دلللللللللل دل نگرون
دل نگرونم
دل نگرونم
برای همزبونم
دوسش ندارم به خدا
براش میمونم
همیشه زودتر از من سر قرار میومد
برای دیدنم چه بی قرار میومد
دل نگرونم نگرونم
چرا دیرت شده
هالا که میدونم
خوب میدونم دل اسیرت شده
دل نگرونه نگرونه
چرا دیرش شده
هالا که میدونه
خوب میدونه دل اسیرش شده
لحظه ها بازی میگیرن عقربه هارو
داره تماشا میکنه دیدن مارو
نکنه بد اخلاقی کنم به بخت بیدار
حرفی بگمو کاری کنم بشی دل آزار
دل نگرونم نگرونم
چرا دیرت شده
هالا که میدونم
خوب میدونم دل اسیرت شده
دل نگرونه نگرونه
چرا دیرش شده
هالا که میدونه
خوب میدونه دل اسیرش شده
دل نگرون نگرون
دلللللللللل دل نگرون
دل نگرونم
دل نگرونم
برای همزبونم
دوسش ندارم به خدا
براش میمونم
همیشه زودتر از من سر قرار میومد
برای دیدنم چه بی قرار میومد
دل نگرونم نگرونم
چرا دیرت شده
هالا که میدونم
خوب میدونم دل اسیرت شده
دل نگرونه نگرونه
چرا دیرش شده
هالا که میدونه
خوب میدونه دل اسیرش شده
لحظه ها بازی میگیرن عقربه هارو
داره تماشا میکنه دیدن مارو
نکنه بد اخلاقی کنم به بخت بیدار
حرفی بگمو کاری کنم بشی دل آزار
دل نگرونم نگرونم
چرا دیرت شده
هالا که میدونم
خوب میدونم دل اسیرت شده
دل نگرونه نگرونه
چرا دیرش شده
هالا که میدونه
خوب میدونه دل اسیرش شده