جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل شکسته


گوگوش

بمان برای من بمان
دو چشمت آسمان من
ببین ترانه ی وفا نشسته بر لبان من
بیا که جز تو بی وفا ندارم به جز تو آرزو به سر
سفر نکن بیا برات یه شهر آرزو ببر
بیا که با تو زنده ام
امید و آرزوی من
ببین که بی تو خسته ام
بیا بیا به سوی من
بیا که جز تو بی وفا ندارم به جز تو آرزو به سر
سفر نکن بیا برات یه شهر آرزو ببر
بمان برای من بمان امید دل نواز من
بگو به من
بگو به من
چرا خسته ای ز من
بیا که جز تو بی وفا ندارم به جز تو آرزو به سر
سفر نکن بیا برات یه شهر آرزو ببر
در انتظار دیدنت به دشت غم نشسته ام
رها نکن دل مرا بیا که دل شکسته ام
بیا که جز تو بی وفا ندارم به جز تو آرزو به سر
سفر نکن بیا برات یه شهر آرزو ببر