جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل سپرده


حمیرا

بیا كه با تو باره سفر ببنده این دل
خدا نیاره اون روز تنها بمونه این دل تنها بمونه این دل

بیا كه خسته این دل از دست انتظاره
هر جا كه با تو باشم فرقی برام نداره فرقی برام نداره
آخ فرقی برام نداره

از چی داری می ترسی برات قسم كه خوردم
تا دنیا دنیا دنیاست عا شق دلسپردم

از چی داری می پرسی ظاهر و با طن اینم
ای به فدای چشمات عاشقتم همینم

دلم همش با ها ته چشمام پی نگاته
لرزیدن دلم واه صدای خندها ته صدای خندهاته

بیا كه با تو باره سفر ببنده این دل
خدا نیاره اون روز تنها بمونه این دل تنها بمونه این دل

بیا كه خسته این دل از دست انتظاره
هر جا كه با تو باشم فرقی برام نداره فرقی برام نداره
آخ فرقی برام نداره

از چی داری می ترسی برات قسم كه خوردم
تا دنیا دنیا دنیاست عا شق دلسپردم

از چی داری می پرسی ظاهر و با طن اینم
ای به فدای چشمات عاشقتم همینم