جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل رو به هیچکس بمیدم


مهدی مقدم

اینجوری می دونم دلم طعم غمو نمی چشه
دستای من با دلخوری خط رو کسی نمیکشه
دوست ندارم یکی بیاد خوابو بگیره از نگام
باقی بزاره رو دلم گم بشه رنگ خنده هام
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
اینجوری می دونم که من دل نگرون نمی مونم
تو چشمای هیچ کسی من شعر سفر نمی خونم
بهتره تنها سر کنم ، اینجوری خیلی بهتره
وقتی که عشقی نباشه حسرت و غصه کمتره.. !!
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم ...