جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل خونه


حمیرا

بیا بی تو عزیزم دل من غصه داره
نمی خوام تو بدونی نگا هم گریه داره
مردم از درددوری
عشق ورنج وصبوری
کی میشه این زندونی
رها بشه یه جوریوای چه زندونی2
امان از درد دوری
دلا تا کی صبوری 2
دلا تا کی بنالم
نمی پرسی از حالم
دل خونخونخون
اشک می ریزهمی خونه دل دیونه 2
بگو تا کی جدایی فغان از بی وفایی
دلا دل شورهدارمنکنه تو نیایی
آخه تا کی بنالم
نمی پرسی از حالم
دل خون خون خون
اشک می ریزه می خونهدل دیونه 2
همه ترسم همینهکه تورو من نبینم
دیگه از باغ لبهات گل بوسه نچینم
دلا تا کی بنالم
نمی پرسی از حالم
دل خون خون خون
اشک می ریزه می خونه دل دیونه 2