جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل تورو میخواد


گیتی

می دونی دل میخوادت قهرتو آغاز می کنی
دلم آتیش می گیره وقتی برام ناز می کنی
دل خونم تا میاد پیش تو بیتابی کنه
اونو بیرون می کنی، اخم فراون می کنی
وای...آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
اگر پروانه بشی پر بکشی تو آسمون
اگه با عشوه بگی یار نمیخوام تو این جهون
دل رسوا تو رو پیدا می کنه
غم بی مهریتو حاشا می کنه
وای ,آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
اگر پروانه بشی پر بکشی تو آسمون
اگه با عشوه بگی یار نمیخوام تو این جهون
دل رسوا تو رو پیدا می کنه
غم بی مهریتو حاشا می کنه
وای ,آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
می دونی دل میخوادت قهرتو آغاز می کنی
دلم آتیش می گیره وقتی برام ناز می کنی
دل خونم تا میاد پیش تو بیتابی کنه
اونو بیرون می کنی، اخم فراون می کنی
وای...آخه دیوونه دله، چیزی که حیروونه دله
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل تو رو میخواد دل تو رو میخواد
دل