جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل تنها


مازیار فلاحی

تو یه لحظه به چشای من نگاه کن
با صدای من در قلبتو وا کن
کمی آرامش حس کن تو ترانه م
واسه تو یه دنیا حس عاشقانه ام
دلتو به این صدای خسته بسپار
تو منو داری عزیزم من و اینبار
من می خونم تا تو آرامش بگیری
تو با من به سمت تنهایی نمیری
دل تنهاتو به دست گله نسپار
تو منو داری عزیزم من و اینبار
دوست دارم حس کنی تو ترانه هامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی
دل تنهاتو به دست گله نسپار
تو منو داری عزیزم من و اینبار
دوست دارم حس کنی تو ترانه هامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی
قلبتو رها بکن تو این ترانه
فقط آرامش و حس کن عاشقانه
دوست دارم از این صدا عشق و بگیری
حس کنی رو بال ابرا داری میری
بگو ارومی بگو غمی نداری
تو منو داری عزیزم منو داری
من میخونم تا تو آرامش بگیری
تو با من به سمت تنهایی نمیری
دل تنهاتو به من بسپار
تو منو داریمن و اینبار
دل تنهاتو به من بسپار
تو منو داریمن و اینبار
دل تنهاتو به دست گله نسپار
تو منو داری عزیزم من و اینبار
دوست دارم حس کنی تو ترانه هامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی
دل تنهاتو به دست گله نسپار
تو منو داری عزیزم من و اینبار
دوست دارم حس کنی تو ترانه هامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی
تنها نیستی تو مثل نفس باهامی