جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلکم


خواننده: رامش

می دونم ای دلکم زودی آزرده می شی
با یه قهر با یه ناز می شکنی
تا می گم ای دل کم طاقت من یا بسوز یا بساز می شکنی
جاده رو بیراهه نرو حرف منو گوش بکن
بچگی رو کنار بذار عشقو فراموش بکن
تا یه چش زیبا دیدی فرار کن
تا یه قد رعنا دیدی فرار کن
خودتو به اون را بزن همیشه
تا نگاهه آشنا دیدی فرار کن
دلکم سوختن و ساختن آخه تا کی
دلکم همیشه باختن آخه تا کی
دلکم فریب دنیا آخه تا کی
خوب و از بد نشناختن آخه تا کی
جاده رو بیراهه نرو حرف منو گوش بکن
بچگی رو کنار بذار عشقو فراموش بکن