جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم تنگه


خواننده: مهستی

خونه پر از رنج سکوت وای دلم تنگه
گل های باغچه پیش چشمم وای چه بی رنگه
گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره
راه نفس رو بغض دیدار به تو میگیره
روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم

از آشیون دل کندن و رفتن که آسون نیست
در سینه عشق تازه پروردن که آسون نیست
روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم

خونه پر از رنج سکوت وای دلم تنگه
گل های باغچه پیش چشمم وای چه بی رنگه
گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره
راه نفس رو بغض دیدار به تو میگیره
روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم

از آشیون دل کندن و رفتن که آسون نیست
در سینه عشق تازه پروردن که آسون نیست
روزی به چشم تو من بهترین بودم
عاشق ترین بودی عاشق ترین بودم

دلم تنگه از آلبوم: بوی دیروز ۱۶


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دلم تنگه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


دلم تنگه ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان