جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم میخواد


رضا صادقی

دلم میخواست بازم تو رو
یه شب تو خواب میدیدمت
مثل گلای نیلوفر
از روی آب میچیدمت
بازم میشد با هم دیگه
کنار دریا بشینیم
یا بپریم به آسمون
آبیه عشق رو ببینیم
دلم میخواست با هم دیگه
تنهایی رو غال بزاریم
دل بکنیم از این قفس
برای هم بال بزاریم
سر بزاریم رو دوش هم
برای هم گریه کنیم
با همه مهربون باشیم
برای هم گریه کنیم
یه پل رو آبا بزنیم
دو رنگی رو دور بزنیم
به مرکز عاشق شدن
نقطه پرگار بزنیم
بگیم به هم از دل و جون
من میمونم تو هم بمون
نریم سراغ دیگرون
پا نزاریم رو عهدمون
اگه یکیمون بمیره
اون یکی آروم نگیره
اون یکی آروم نگیره
عاشق بمونه تا که هست
چون که به عهدش اسیره
یعنی اینا خیالیه
فقط یه قاب خالیه
یعنی اینا خیالیه
فقط یه قاب خالیه
داشتن تو برای من آرزوی محالیه
داشتن تو برای من آرزوی محالیه
کاشکی میشد که رویاهام رنگ حقیقت بگیرن
تموم درد و غصه ها تو جای سرد بمیرن
کاشکی میشد که تا ابد من و تو مال هم باشیم
برای پرواز از قفس پرای بال هم باشیم
دلم میخواست بازم تو رو
یه شب تو خواب میدیدمت
مثل گلای نیلوفر
از روی آب میچیدمت
بازم میشد با هم دیگه
کنار دریا بشینیم
یا بپریم به آسمون
آبیه عشق رو ببینیم
بگیم به هم از دل و جون
من میمونم تو هم بمون
نریم سراغ دیگرون
پا نزاریم رو قولمون
اگه یکیمون بمیره
اون یکی آروم نگیره
اون یکی آروم نگیره
عاشق بمونه تا که هست
چون که به عهدش اسیره...