جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم شکست


مهدی مقدم

از آدما دلم شکست واسه همیشه
دلم میخواد دعا کنم اما نمیشه
حتی خدا جوابم ودیگه نمیده
خدا جونم یه کاری کن نگو نمیشه
بهم نگو گناه من واسه کی بوده
نگه که اشتباه من واسه چی بوده
دوسش داشتم ، دوسش دارم قد نفسهام
بدون اون نمیتونم ، من خیلی تنهام
چه کردن آدما با روزگارم
چه کردم با خودم درمون ندارم
اگه دنیا می خواست تنها بمونی
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم