جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم تنگه


خواننده: عباس قادری

پرستو ها رسیدن
گلای باغ دمیدن
ولی تو بر نگشتی
تو شهر آرزوهام
من در دام غم ها
چرا تنها گذاشتی
دیگه صبر دل صحرا سر اومد
گلایی که تو دوست داشتی در اومد
قرار ما نبود ای جان جدایی
دلم تنگه عزیزم کی میایی
دلم تنگه عزیزم کی میایی


من در شهر تنهایی غریبم
از یار و آشنایی بی نصیبم
چشمونم دایم در انتظاره
تا یکی پیغام از تو بیاره
( یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
والا برای دیدنت
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه)

قرار ما نبود ای جان جدایی
چرا تو با من بی مهر و وفایی
تا کی باید به انتظار بشینم
بگو اخه عزیزم کی میایی

( یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
والا برای دیدنت
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه)

گفتی به من یار توام اما نبودی
گفتی هوادار تو ام اما نبودی
گفتی مبادا با کسی پیمان ببندی
اما خود هرگز بر سر پیمان نبودی

گفتی به من یار توام اما نبودی
گفتی هوادار تو ام اما نبودی
گفتی مبادا با کسی پیمان ببندی
اما خود هرگز بر سر پیمان نبودی

حالا که دل بردی ز دستم مهربون شو
با این دل شکسته گاهی هم زبون شو
حالا که دل بردی ز دستم مهربون شو
با این دل شکسته گاهی هم زبون شو

( یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
یاد من کن گاهی
ای که قلبت سنگه
والا برای دیدنت
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه

خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه
خیلی دلم تنگه)