جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم تنگه کجائی


حمیرا

شنیدم چون دل من دل تو بیقراره
تو هم در انتظاری که برگردم دوباره
شنیدم هر کجایی به دردم آشنایی
نه از یاد تو رفتم نه از یادم جدایی
شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو
به دنبال دل من کشیده پر به هر سو
بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی
امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
باز آ خواهم دنیایی بسازیم
از این شبها فردایی بسازیم
باز آ خواهم دنیایی بسازیم
از این شبها فردایی بسازیم
شنیده ام عزیز من که هر کجایی
تو همچون من به درد این دل آشنایی
شنیدم چون دل من دل تو بیقراره
تو هم در انتظاری که برگردم دوباره
شنیدم هر بهاری دلت همچون پرستو
به دنبال دل من کشیده پر به هر سو
بنفشه بازم اومد بیا بس کن جدایی
امید آخرینم دلم تنگه کجایی؟
دلم تنگه کجایی؟
دلم تنگه کجایی؟