جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم اینجا دلم آنجا


مازیار

دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا
تو ای در هر کجای این جهان زخم ستم خورده
تو ای بار هزاران سال را بردوش خود برده
بتی گل کرده در آوازهای من برای تو
دل من قطره قطره می‌چکد از زخم‌های تو
دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا
شما ای پرتو ایمان چراغستان شبهاتان
شما ای وازه‌های آسمانی زیر لبهاتان
صدایم را به آواز شما پیوند خواهم زد
به فردای سرافراز شما لبخند خواهم زد
دلم اینجا
دلم آنجا
دلم هر گوشه دنیا
دلم هر جا که می‌افتد شهید تازه‌ای از پا