جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلمو شکستی


شهره

تو بودی باور من تو یار و یاور من
تو بودی عشق اول رفیق آخر من
تو بودی شور هستی رفیق خوب مستی
تو بودی کعبه من مثل خدا پرستی
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
من و عشق و عاشقیام به کنار
من و قلب مثل دریام به کنار
همه عمر و جوونیم یه طرف
من و امید به فردام به کنار
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود
تو رو خواستن اشتباه بود
تو رو دیدن یه گناه بود
دلم از گناه نترسید
که وجودت جون پناه بود