جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلت میخواد کی باشم


خشایار اعتمادی

قراره غرق هم باشیم
از این دریا نترسونم
تو لب تر کن...یه در یا رو
به آتیشت بسوزونم
اگه کهنه م بگو نو شم
اگه پیرم جوون میشم
دلت می خواد کی باشم؟
من از فردا همون میشم
همون میشم
تو چشمات اینو می خونم
که از این عشق ترسیدی
آخه انقدر زنجیری
کدوم دیوونه رو دیدی؟
اگه دنیا به کامت نیست
اگه بازم دلت خونه
یکی هست چرخ دنیا رو
به کام تو بچرخونه
کسی که با خیال تو
رو دریا خونه می سازه
داره هر چی رو که برده
یه جا پای تو می بازه
می بازه
قراره غرق هم باشیم
از این دریا نترسونم
تو لب تر کن...یه در یا رو
به آتیشت بسوزونم
اگه کهنه م بگو نو شم
اگه پیرم جوون میشم
دلت می خواد کی باشم؟
من از فردا همون میشم
همون میشم
اگه چشمات به ساحل نیست
به طوفان می زنم با تو
من از تو بر نمی گردم
بگو یا مرگ من یا تو
اگه دنیا به کامت نیست
اگه بازم دلت خونه
یکی هست چرخ دنیا رو
به کام تو بچرخونه
کسی که با خیال تو
رو دریا خونه می سازه
داره هر چی رو که برده
یه جا پای تو می بازه
می بازه