جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلت میاد


حمیرا

دلت میاد دل منو رها کنی
دلت میاد منو ز خود جدا کنی
فنا شده جوونی ام به پای تو
دلت میاد دل منو فنا کنی
قصه بی وفایی دیگه نگو
این همه از جدایی دیگه نگو دیگه نگو
زندگی ام حرومه اگه بری،اگه بری
کار دلم تمومه اگه بری،اگه بری
جدائیه من و تو خدا نیاره روزی
به پیکر دل من لباس غم ندوزی
تو هم مثل زمونه به من نا مهربونی
نمی خواهی عزیزم کنار من بمونی
مرو ترسم نمونه ز من نام و نشونی
قصه بی وفایی دیگه نگو
این همه از جدایی دیگه نگو دیگه نگو
زندگی ام حرومه اگه بری،اگه بری
کار دلم تمومه اگه بری،اگه بری
جدائیه من و تو خدا نیاره روزی
به پیکر دل من لباس غم ندوزی