جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلتنگ


ترانه سرا: مزدا شاهانی
کاوه یغمائی

چی بگم وقتی که چشمات منو گم کرده تو بارون
وقت شوق با تو بودن شده شعر من شبخون
چی بگم وقتی که دلتنگه تو بودن دیگه فایده ای نداره
چی بگم که روزهای کهنه تقویم تو رو یاده من میاره
قصه قسمت و تقدیر یه حکایت درازه
رو پیشونی من و تو زندگی هنوز یه رازه
شعر سرنوشت و گفتم تو دلم جوانه کردی
وقتی پرواز و نوشتنم رفتم و بهونه کردی