جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدفتر عشق


ترانه سرا: هما میرافشار
ستار

ای رگای آبیت چو بستر عشق
شراب هستی درون ساغر عشق
ای کلام آخر به دفتر عشق
نوشتمت به قلبم به شکل باور عشق
سر به سجده بردم برابر عشق
شدی تو اول عشق شدی تو آخر عشق
چشمت به من خندید عاشق تر از همیشه
گفتی قلب عاشقا یه لحظه هم جدا نمیشه
اشکای شوق تو بارون پشت شیشه
گل عشق و آرزو جوونه زد میون بیشه
آری تو بودی دیگر برایم چون خواب و رویا نبودی
از ساحل عشق دیگر گریزان چون موج دریا نبودی
پرسیدم از تو بودی به یادم روزی که با ما نبودی
خندیده گفتی من با تو بودم یک لحظه تنها نبودی
ای رگای آبیت چو بستر عشق
شراب هستی درون ساغر عشق
ای کلام آخر به دفتر عشق
نوشتمت به قلبم به شکل باور عشق
سر به سجده بردم برابر عشق
شدی تو اول عشق شدی تو آخر عشق
چشمت به من خندید عاشق تر از همیشه
گفتی قلب عاشقا یه لحظه هم جدا نمیشه
اشکای شوق تو بارون پشت شیشه
گل عشق و آرزو جوونه زد میون بیشه
آری تو بودی دیگر برایم چون خواب و رویا نبودی
از ساحل عشق دیگر گریزان چون موج دریا نبودی
پرسیدم از تو بودی به یادم روزی که با ما نبودی
خندیده گفتی من با تو بودم یک لحظه تنها نبودی
پرسیدم از تو بودی به یادم روزی که با ما نبودی
خندیده گفتی من با تو بودم یک لحظه تنها نبودی
پرسیدم از تو بودی به یادم روزی که با ما نبودی
خندیده گفتی من با تو بودم یک لحظه تنها نبودی