جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدفتر عشق


ناهید

آخ که بازم یادش رفت با من قراری داشته
دروغ نگم دوباره دلش رو جا گذاشته
باز یه گوشه تو این شهر ولوله برپا کرده
دلها رو آتیش زده صدتا رو شیدا کرده
یکی و دو تا کرده دو تا رو سه تا کرده
هزارتا عشق تازه یک شبه پیدا کرده
یک شبه پیدا کرده
فداش بشم که انگار خیلی سرش شلوغه
دوست دارم گفتناش یه در میون دروغه
فداش بشم که انگار خیلی سرش شلوغه
دوست دارم گفتناش یه در میون دروغه
یه در میون
آتیش آتیش آتیش آتیش آتیش می باره از لباش
ناقوس عشق و آرزو زنگ می زنه توی صداش
دست که تو دستام می ذاره
چشم که تو چشمام می دوزه
گرمی خورشید جنون می باره از جام چشاش
فداش بشم که انگار خیلی سرش شلوغه
دوست دارم گفتناش یه در میون دروغه
فداش بشم که انگار خیلی سرش شلوغه
دوست دارم گفتناش یه در میون دروغه
یه در میون....