جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدفتر بسته


خواننده: ایرج

دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید
دلی که شکسته شد دیگه نازش نکنید
یک عزا خونه است دل من این رو تو نمیدونستی
یکی یک دونه است دل من این رو تو نمیدونستی
چی میشه پنجره های غم دیگه همشون بسته بشن
چی میشه دشمن های مهربانی همشون خسته بشن
چی میشه دل های تنها سر و سامون بگیرن
بدی ها یک جا بمیر ان خوبی ها جون بگیرن
دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید دلی که شکست شد دیگه نازش نکنید دیگه نازش نکنید