جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدعای نور


محمد اصفهانی

بسم الله النور
بسم الله نور النور
بسم الله نور علی نور
بسم الله الذی هو مدبر الامور
بسم الله الذی خلق النور من النور
الحمدالله الذی خلق النور من النور
و انزل النور علی الطور
فی کتاب مسطور
فی رق منشور
بقدر مقدور علی نبی محبور الحمد الله الذی هو بالعز مذکور
و بالفجر مسهور
و علی السراء و الضراء مشکور
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین