جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدعای فرج


محمد اصفهانی

لهم کن لولیک الحجه بن الحسن
صلواتک علیه و علی آبائه
فی هذه الساعه و فی کل ساعه
ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا
حتی تسکنه عرضک طوعا و تمتعه فیها طویلا
برحمتک یا ارحم الراحمین