جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست و دلبازی عشق


خواننده: نوش آفرین

اونقده عاشقتم که تو باور نمیاد
وای تا ماه تو نشم شب من سر نمیاد
قد صد تا آسمون ستاره دارم واسه تو
میشینم ستارهها رو میشمارم واسه تو
اونقده عاشقمی که دلم وا میمونه
وای که دیوونه تری از هزارتا دیوونه
موج صدتا دریارو میشماری واسه من
گلهای صدتا بهارو تو میاری واسه من
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
انگاری لیلیمو انگار تو مجنون منی
انگاری من یه نسیمو تو پریشون منی
انگاری قصه ایو انگار من آغاز توام
انگاری تو یه بهارو من گل ناز توام
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
دست ودلبازی عشق
هرچی دیوونگیه
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
انگاری لیلیمو انگار تو مجنون منی
انگاری من یه نسیمو تو پریشون منی
انگاری قصه ایو انگار من آغاز توام
انگاری تو یه بهارو من گل ناز توام
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری
دست ودلبازی عشق همه تو نوبت ماشد انگاری
هرچی دیوونگیه انگاری قسمت ما شد انگاری