جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست دست


ایرج

دست دست دست چه سروناز می رقصه
به به به اه چقدربا ناز می رقصه
پا پا پا پا این برف یا بلوره
تو تو تو تو بگو که عزیز چه جوره
قر ریز ریز ریز از سر تا پات می ریزه
رقصت نظیر نداره
از بس دلت تمیزه
ساز و اواز خوش و رقص تو و نغمه و
جمع ما جمع بود جان دلم بر لب روت
به به این همه زیبای و این جلوه گری
آفرین, بر این شادی و بزم وسرود
ناز و عدات تو دل بروست
توی گلت نمک بلوس
از بس مامان قشنگی
خودت اینو خوب می دونی
که چون گل گلستونی
دارای خوش آب و رنگی