جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدریاچه نور


ترانه سرا: پرویز وکیلی
عارف

خاطرت آید که آنشب
از جنگلها گذشتیم
بر تن سبز درختان
یادگاری می نوشتیم
با من اندوه جدایی
نمیدانی چه ها کرد
نفرین به دست سرنوشت
تورا از من جدا کرد
بی تو بر روی لبانم
بوسه پژمرده گشته
بی تو از این زندگانی
قلبم آزرده گشته
بی تو ای دنیای شادی
دلم دریای درد است
چون کبوترهای غمگین
نگاهم مات و سرد است
ای دلت دریاچه نور
گر دلم را شکستی
خاطراتم را به یاد آر
هر جا بی من نشستی

دریاچه نور از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:15:28


دریاچه نور از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-04-04 05:02:10


دریاچه نور از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:09:22


دریاچه نور از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:09:28


دریاچه نور از آلبوم: آکورد
دریاچه نور از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55