جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدریاب مرا


آهنگساز: مهرداد
ترانه سرا: مسعود امینی
خواننده: شهره

ای از همه کس با من آواره خودی تر
ای خوبتر از خوب من و از همه بهتر
من جز تو و عشق تو کس و کار ندارم
با هیچ کسی جز تو خدای دل خود کار ندارم
دریاب مرا دریاب مرا ،مرحمتی کن به من و یکدفعه بیدار کن از خواب مرا
دستم تو بگیر، خستمه،بیرون بکش از آبمرا
تو بانی این در بدری،این همه شوریده سری
از همه کس تازه تری،عشق تو بود یکنفری
این همه آن داد مرا
فریاد بزن، زیر دل آواز بزن،خسته شدی باز بزن
خط بزناز رسم قفس،پر بده آزاد مرا
تو بانیآزادی من باش و تو آزاد کن آزاد مرا