جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدروغ_دمو


محسن چاوشی

دروغ می گفتی که برم از بی کسی دق می کنی
اشکاتو باور ندارم بیخودی هق هق می کنی
دروغ می گفتی که برم از بی کسی دق می کنی
اشکاتو باور ندارم بیخودی هق هق می کنی