جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو دروغاتم قشنگه


ناصر

مثل شعرای کتاب مدرسه
همه حرفاتو از بر میدونم
قصه هایی که میخوای بگی به من
روزی صد بار تو کتابا میخونم
وقتی پای عاشقی میون بیاد
همیشه صحبت غصه و غمه
کوچولوی خوش زبون من بگو
همه حرفا چرا مثل همه؟
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم . تو دروغاتم قشنگه
روزای اول که داغه عشقمون
واسم از فردا و پسفردا میگی
واسم از یه خونه گرم و کوچیک
واسم از بازی بچه ها میگی
ولی فردا میدونم چی پیش میاد
آخر عشقا یه جوره همیشه
همه بهانه ها مثل همه
همه عشقا یه جور تموم میشه
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم . تو دروغاتم قشنگه
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم . تو دروغاتم قشنگه
مثل شعرای کتاب مدرسه
همه حرفاتو از بر میدونم
قصه هایی که میخوای بگی به من
روزی صد بار تو کتابا میخونم
وقتی پای عاشقی میون بیاد
همیشه صحبت غصه و غمه
کوچولوی خوش زبون من بگو
همه حرفا چرا مثل همه؟
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم . تو دروغاتم قشنگه
روزای اول که داغه عشقمون
واسم از فردا و پسفردا میگی
واسم از یه خونه گرم و کوچیک
واسم از بازی بچه ها میگی
ولی فردا میدونم چی پیش میاد
آخر عشقا یه جوره همیشه
همه بهانه ها مثل همه
همه عشقا یه جور تموم میشه
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه
من میگم بگو عزیزم . تو دروغاتم قشنگه