جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرنه جان


پری زنگنه

درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه
درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه

درنه جان از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-04 07:02:37


درنه جان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-01 13:47:55


درنه جان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-06-02 23:08:52


درنه جان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-08-05 19:42:18


درنه جان ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-09-11 21:11:05