جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرنه جان


خواننده: پری زنگنه

درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه
درنه جان درنه جان درنه
خدا خدا مه فاطمه جان درنه

درنه جان از آلبوم: بوی دیروز ۸


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


درنه جان از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


درنه جان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


درنه جان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


درنه جان ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان