جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرد دل


مهدی مقدم

من فقط درد دلم رو گفتم
نمی خواستم ببینم اشکاتو
نگو از حرفای من دلگیری
نگو دوست نداری باشم با تو
من فقط تو رو تو دنیا دارم
نمی تونم ببینم گریونی
نمی تونم بذارم از پیشم
تو بخوای بری به این آسونی
من هنوز برای تو می میرم
نمی دونم تو چه حسی داری
من هنوز خیلی تو رو دوست دارم
نکنه بگی ازم بیزاری
نکنه بگی ازم بیزاری
چی شده بگو چرا می لرزی؟
چرا گریه می کنی اینجوری؟
اگه دیشب به تو چیزی گفتم
به خدا نداشتم هیچ منظوری